ANOTACE​

World Café

Metoda „World Café“ umožňuje skupinám účastníků sdílet zkušenosti a názory a hledat odpovědi na otázky, které jsou předem definovány. Bude pro vás připraveno 10 tematických stolů, včetně zkušených moderátorů diskuse. Na každou diskusi bude vyčleněný čas v délce 25 minut. Během daného času pro World Café, můžete absolvovat celkem tři diskuse. Cílem metody není za každou cenu dojít k jasným závěrům, cílům nebo plánům. Slouží spíše jako výměna názorů, rozšíření pohledů k daným tématům. 

Stůl číslo 1​

Samořízená organizace teorie a praxe ​

Martin Srb, Filip Kirschner, Applifting

 V rámci diskuse otevřeme otázky:

  •  Jaká je teorie a jak pak funguje v praxi firma postavená na principech samořízení, důvěry, zodpovědnosti.
  • Jak se samořízení projevuje v konkrétních činnostech a jaké jsou klíčové podmínky úspěšného fungování samořízené organizace. Kde hledat inspiraci a jaké jsou užitečné zdroje v počátku?

Stůl číslo 2

Employee Empowerment

Brent N. Cann

Your Employees come to work however that’s all they do. Our Employees are disengaged. How can we change this? How can we improve the effectiveness of our Employees? How can we improve our Employee’s morale? How can we get our Employees more engaged with our mutual success?

 

Let’s face the facts. We are in business to make money. This will never change; however, can we make more money with “Empowered Employees”?

 

Synergy: 1 + 1 = 3
HINT: It starts at the very top. Let’s explore and discuss.

Stůl číslo 3

Jak se v agilitě mění přístup k pozicím a k náboru nových zaměstnanců

Tereza Jechová, Šárka Vernerová

Probereme zkušenosti z různých typů organizací a řekneme si praktické tipy, které můžete přenést do vaší praxe.

Stůl číslo 4

Jak zlepšit spolupráci a samo organizovanost týmů

Josef Holán

Povykládáme si o týmech a jejich cestě k samostatnosti a zodpovědnosti. Nosným tématem budou týmy (kruhy), svoboda, zodpovědnost, agilita a angažovanost lidí. Určitě probereme, co nám v IRESOFTu funguje a co se zase úplně nepovedlo. Můžeme se také hlouběji bavit o myšlenkách, o kterých přednášel Jirka Halousek.

Stůl číslo 5

Cesta vaší týmovou / firemní agilní transformací

Jaroslav Procházka

Koučovací hra Edutrea

Stůl číslo 6

Jak spravedlivě hodnotit lidi v týmu, když tým nevede žádný šéf?

Hana Březinová, Eva Kostolanská

To bude základní otázkou naší diskuse, která se zaměří na možnosti hodnocení v samořídících týmech. Co když jeden dělá hodně a druhý zase pomalu, co když to každý v týmu vnímá jinak a nepanuje shoda? To jsou běžné důsledky, které z tohoto modelu plynou. Přijďte posdílet vaše postřehy, co funguje a co byla slepá ulička nebo se inspirovat od ostatních diskutujících.

Stůl číslo 7

Jak nakoupit tým, když nejsem jejich manager

Jiří Zámečník

Téma rozebereme z více úhlů. Možná vás bude i zajímat jak nakoupit tým, když jsem jejich manažer, či obecně jak pracovat s lidmi, aby oni chtěli pracovat se mnou. Proč lidi vlastně spolupracují, jaké mohou být formy spolupráce, jaké jsou jejich hlavní očekávání? Je spolupráce o motivaci, o nutnosti nebo o chladnem kalkulu…? Co můžeme udělat proto, aby tým skvěle fungoval?

Stůl číslo 8

Připravujeme…