Workshop

Jak pomoci HR stát se partnerem pro business

Komplexita a dynamičnost změn v dnešní době vyžadují rychlé reakce a přizpůsobení se od všech firem. Doposud stabilní trhy se dost mění a některé i otřásají v základech, namátkou bankovnictví, kamenný retail, či energetika. Situace a změny chování způsobené covidem tyto změny ještě více zviditelnily.

 

HR by mělo být strážcem kultury ve firmě a vlastní klíčové nástroje k její změně: od vzdělávání, přes koučování až po hodnocení zaměstnanců, benefity a pomoc při nastavování cílů. HR může být důležitým článkem změny i v agilní transformaci, pokud naskočí na tuto vlnu a je samo aktivní v řízení a návrhu změn.

 

Pro koho je workshop určený?

 

HR managery, HR specialisty (řízení lidských zdrojů, talent development a rozvoj zaměstnanců), managery, ale i ScrumMastery a Agilní Coache, které zajímá problematika agilního HR.

 

V tomto úvodním vhledu do agilního HR si probereme principy Agilního myšlení a řízení a namapujeme si je na HR. Co to vlastně znamená a jak se to promítá do denní práce HR pracovníků na dvou úrovních:

 

• Podpora a iniciace změny kultury firmy na agilní firmu (agilní transformace firmy)
• Doručování HR projektů Agilně (agilní HR projekty)

 

Vysvětlíme si, co je agilní myšlení a jaké procesy a nástroje tyto přístupy používají.
Prodiskutujeme otázku přínosu a obtíží agilní změny a také zda a kam s ním.

 

Otevřeme otázky týkající se práce s daty a experimentů, které spolutvoříme s lidmi pro které HR projekty realizujeme. Součástí diskuzí budou konkrétní příklady z praxe jiných firem, které si touto změnou již prošly nebo aktuálně prochází.

 

Termín:

 

16. červen 2022 – Praha


začátek 09:00, konec 12:30

Jaroslav Procházka

Jarek se společně s firmami a jejich lídry snaží budovat agilní a inovační kulturu tam, kde to dává smysl a kde jsou tomu lidé nakloněni. Zkušenosti sbíral přes 17 let v různých rolích (od vývojáře, přes projekťáka a produkťáka až po agilního kouče) v inovačních a agilních projektech a transformacích v mnoha malých a středních českých firmách, velkých mezinárodních korporacích i českých institucích. Jeho přístup je hodně o spolutvorbě s týmy, koučování, mentoringu, stínování, hrách a simulacích.