ANOTACE​

Transformace klasicky vedené firmy do decentralizované založené na svobodě a zodpovědnosti jednotlivců

Jirka nám povykládá, jak se mu podařilo změnit řízení firmy, aby si firma dokázala poradit i bez jejich zakladatelů. Nasdílí s námi kroky, které v IRESOFTu vedly k většímu zapojení lidí a spolupráci mezi manažery i týmy. Zjistíme, k jakému funkčnímu frameworku na úrovni managementu ve firmě postupně došli, aby je každý nový projekt nezahltil, jak prioritizují a určují taktiku firmy a jak to udělat, aby se při problémech týmy mezi sebou nerozhádaly. Jedno z Jirkových kréd zní „dělejme práci chytřeji, ne usilovněji“.

Jiří Halousek

Přes 15 let vedu brněnskou softwarovou společnost IRESOFT. Svým podnikáním pomáháme těm, co pečují o ostatní lidi (vytváříme SW řešení CYGNUS pro domovy pro seniory aj.) a mimo to děláme docházkový a HR systém ALVENO. Moje velké téma, kterému se dlouhou dobu věnuji, je firemní kultura postavená na hodnotách a svobodných principech, řízení firmy pomocí kruhů a agilního přístupu. Snažíme se ve firmě vytvořit takové prostředí, kde většina lidí může být šťastná většinu dní. Už jste viděli naši červenou knížku firemní kultury IREBOOK?