fbpx

ANOTACE

The cultural shift in a big corporate: how the impossible became a reality for Sodexo in several steps

In 2015, Sodexo was the market leader on the food vouchers’ market. At that time 100% of the company's products were on paper, just as they have been for the past 25 years before that.
In 2016, we began to digitalize our products, to transform our organization and our work processes...
It did not take us long to realize that people’s mindset was what was going to make or break our digital evolution.
This is how we embarked on a long mind shifting journey which was comparable to a combined plastic and cardio surgery at a time – both visible and hidden, risky, radical, life changing and irreversible.
Time, great effort, tons of creativity and a lot of consistency were needed before we saw the first results coming.
Come and listen to our authentic story to discover where do we stand now and what were the winning ingredients of this journey.

Talk in English language

Gergana Yordanova

Gergana zastává ve společnosti Sodexo Benefity pozici HR Director v ČR a rovněž Talent and Development Director na globální úrovni. Pro Sodexo začala pracovat v Bulharsku, kde se vypracovala na personální ředitelku a současně poskytovala přímou podporu v personalistických záležitostech dceřiné společnosti Sodexo v Rusku. Podílela se na přípravě a zavádění systému měření angažovanosti zaměstnanců v severní, střední a východní Evropě (Sodexo Benefity). Věří, že otevřená firemní kultura a zapojení zaměstnanců do dění ve firmě přináší nejen spokojené zaměstnance, ale také firemní úspěch.

Scroll to top