fbpx

ANOTACE

Dva principy, které mění kulturu organizace směrem k autonomii

Existují 2 principy, které mají velkou moc měnit kulturu organizací směrem k autonomii a vysoké míře self-managementu (k agilní kultuře). Prvním z nich je transparentnost, druhým je předávání odpovědnosti anebo zplnomocňování. V rámci přednášky bych ráda sdílela konkrétní příklady z praxe 2 organizací, ve kterých jsme cíleně hledali a našli způsoby jak tyto principy uplatnit v rámci HR procesů a tím přispět k posunu celkové firemní kultury. A můžeme se také podívat na to, jak mohou fungovat v HR cross-funkční týmy – jaké přináší jejich využití v praxi HR výhody a úskalí.

Dana Fajmonová

Dana nejdříve 3 roky v Raiffeisenbank řídila oblast Learning & Development. Přechodně působila v mezinárodní IT firmě, aby se do banky po 2 leté pauze vrátila letos v dubnu do role HR ředitelky. Vystudovala psychologii, později strategický management. Působila dlouho jako konzultant ve společnosti QED Group, odkud se vydala do mezinárodních společností za manažerskou prací. 2 roky řídila HR tým v EmbedIT, který procházel agilní transformací a podporovala tam kulturu self-managing týmů. Učí HR management na Univerzitě Karlově.

Scroll to top